Loading

Kategoria: Małżeńskie ustroje majątkowe

Małżeńskie ustroje majątkowe

Podział majątku podczas rozwodu

Zgodnie z art.58§3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zatem aby sąd mógł dokonać podziału majątku, strona postępowania musi w tym zakresie złożyć stosowny wniosek. Poza tym, sąd może dokonać podziału majątku,…

Czytaj dalej…