Loading

Kategoria: Rozwód

Rozwód

Czy sprawa rozwodowa się odbędzie jeżeli pozwany małżonek na nią nie przyjdzie?

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron prawidłowo zawiadomionych o jej terminie. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia…

Czytaj dalej…

Rozwód

Choroba psychiczna współmałżonka podczas rozwodu

Osoba chora psychicznie nie zawsze może być uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego. Ktoś kto choruje psychicznie w okresach zaostrzenia choroby nie może być uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ponieważ nie może kontrolować swojego zachowania. Natomiast w okresie kiedy „choroba się cofa” tzw. remisji, a osoba chora psychicznie leczy się lub nie i świadomie…

Czytaj dalej…

Rozwód

Czy sąd może oddalić pozew o rozwód?

W praktyce odmowa orzeczenia rozwodu nie zdarza się często. Sąd może oddalić powództwo o rozwód tylko w określonych przez prawo sytuacjach. Wypadki, w których sąd może skorzystać z tego uprawnienia wymienione są w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład…

Czytaj dalej…

Rozwód

Czy separacja jest lepsza niż rozwód?

Małżonkowie, którzy rozstają się mogą żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo domagać się orzeczenia separacji. Przesłanką, która musi wystąpić zarówno do orzeczenia rozwodu i separacji przez sąd jest ustalenie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Dodatkowo w przypadku rozwodu istnieje obowiązek wykazania przed sądem, że rozkład pożycia ma cechy trwałości. W doktrynie prawa rodzinnego…

Czytaj dalej…