Loading

Blog

Małżeńskie ustroje majątkowe

Podział majątku podczas rozwodu

Zgodnie z art.58§3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zatem aby sąd mógł dokonać podziału majątku, strona postępowania musi w tym zakresie złożyć stosowny wniosek. Poza tym, sąd może dokonać podziału majątku,…

Czytaj dalej…

Kontakty z dzieckiem

Co zrobić w sytuacji utrudniania lub nie wykonywania kontaktów z dzieckiem?

Podstawowym przepisem w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi jest art. 113 ustawy z Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i…

Czytaj dalej…

Rozwód

Czy sprawa rozwodowa się odbędzie jeżeli pozwany małżonek na nią nie przyjdzie?

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron prawidłowo zawiadomionych o jej terminie. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia…

Czytaj dalej…

Rozwód

Choroba psychiczna współmałżonka podczas rozwodu

Osoba chora psychicznie nie zawsze może być uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego. Ktoś kto choruje psychicznie w okresach zaostrzenia choroby nie może być uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ponieważ nie może kontrolować swojego zachowania. Natomiast w okresie kiedy „choroba się cofa” tzw. remisji, a osoba chora psychicznie leczy się lub nie i świadomie…

Czytaj dalej…

Władza rodzicielska

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko przebywa przebywa na przemian pod opieką raz jednego raz drugiego rodzica, przy czym najczęściej przez zbliżony okres (np. 2 tygodnie u mamy i 2 tygodnie u taty). Przesłanką orzeczenia opieki naprzemiennej jest posiadanie przez oboje rodzi­ców pełnej władzy rodzicielskiej. Nie jest zatem dopuszczalne ustanowienie opieki naprzemiennej w sytuacji…

Czytaj dalej…

Alimenty

Alimenty na rzecz byłego małżonka od małżonka

Małżeństwo jest związkiem dwojga ludzi, obejmującym w zasadzie całość ich życia. Cel i społeczne znaczenie związku małżeńskiego wymagają, by niektóre konsekwencje jego zawarcia trwały nawet po rozwiązaniu małżeństwa. Jednym z takich skutków jest istniejący w określonych w ustawie wypadkach obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami. Sąd rozwiązując małżeństwo co do zasady orzeka o winie rozkładu pożycia…

Czytaj dalej…