Loading

Blog

Rozwód

Czy sąd może oddalić pozew o rozwód?

W praktyce odmowa orzeczenia rozwodu nie zdarza się często. Sąd może oddalić powództwo o rozwód tylko w określonych przez prawo sytuacjach. Wypadki, w których sąd może skorzystać z tego uprawnienia wymienione są w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład…

Czytaj dalej…

Rozwód

Czy separacja jest lepsza niż rozwód?

Małżonkowie, którzy rozstają się mogą żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo domagać się orzeczenia separacji. Przesłanką, która musi wystąpić zarówno do orzeczenia rozwodu i separacji przez sąd jest ustalenie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Dodatkowo w przypadku rozwodu istnieje obowiązek wykazania przed sądem, że rozkład pożycia ma cechy trwałości. W doktrynie prawa rodzinnego…

Czytaj dalej…